صفحه اصلي > تحقیقات 
 


آخرين تحقيقات انجام شده

   رديف

      عنوان

       دانلود فایل

          نویسنده

 1  بررسي رابطه ميان متغيرهاي مرتبط با
طرح هندسي و ساختار راه با تصادفات
 دانلود  مهندس امير محمديان اميري
2
  آسیب شناسی تصادفات در استان گیلان و ارائه
                  راهکارها برای بهبود مجدد ایمنی ترافیک
 دانلود  دكتر مسعود طبيبي
3 پیامدهای روانی اجتماعی سوانح ترافیکی
منجر به مرگ در خانواد ه های بازمانده

                     دانلود

صادق حسن نیا
4 تأثير از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده بر حمل و نقل در
ايران و كشورهاي ايالات متحده امريكا ، ژاپن و اتحاديه اروپا
حميد رضا عبدي
5 ارائه مدل ارزیابی عوامل مؤثر بر شدت تصادفات
کاربران آسیب پذیر راه با استفاده از مدلهای ناحیه ای

                      دانلود

دكتر سينا صاحبي
6 بررسی میزان و عوامل مرتبط با آسیب پذیری
روانشناختی کارکنان راهور تهران بزرگ

                      دانلود

آرش قلی پور
7
بررسی عوامل مؤثر بر شدت تصادفات برون شهری
و ارائه مدل مناسب (مطالعه موردی استان تهران)
دانلود
علیرضا ماهپور
8
بررسی مقايسه ای روند صدور گواهينامه
رانندگی در ايران و سایر کشورها
 دانلود  محمد علی آرمان
 9 بررسی علل قانون گریزی رانندگان متخلف دانلود
حمیدرضا عزیزی
 10  برآورد هزینه ناشی از سوانح ترافیکی با استفاده از
روش تمایل به پرداخت
دانلود
الهه عینی، دکتر حمید سوری

ارتقاء امنیت وب با وف بومی